G’harmonie Çerez Politikası

G’harmonie olarak gizliliğinize ve güvenliğinize önem veriyoruz. Çerez Politikası ile G’harmonie tarafından size daha iyi hizmet verebilmek ve tecrübenizi kişiselleştirmek adına her web tarayıcısında kullanılan Çerezler (Cookies) hakkında benimsenen ilkeler hukuka uygunluk, dürüstlük ve açıklık ilkeleri doğrultusunda ortaya konulmaktadır.

1. Çerezler (Cookies):

G’harmonie’nın sahip olduğu tüm web siteleri kullanıldığında, internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve bilgisayar, cep telefonu ya da tablet içerisinde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarını ifade eder.

Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

2. Çerez Kullanımı

Size daha iyi hizmet verebilmek, üyelik faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve işbu Sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile kullanıcılarımızın gezinme bilgilerini toplayacak, işleyecek ve güvenli olarak saklayacaktır.

G’harmonie çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda kullanıcılardan toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. G’harmonie, kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğü reklamları kendilerine sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir.

Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, G’harmonie hizmetini ilk defa kullandığınızda web sitemizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.

3. Çerezlerin Kontrolü

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

G’harmonie’nın sahip olduğu tüm web siteleri ve web uygulamalarında, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek ya da “www.allaboutcookies.org/” ve “http://www.youronlinechoices.eu” linkini adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezleri hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini veya web uygulamalarımızı kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

4. Sitemizde aktif olarak kullanılan çerezler

G’harmonie’nın sahip olduğu web sitelerinde kullanılmakta olan çerezler istatistiki verilerin toplanması amacıyla kullanılmaktadır. Bu verilerde kullanıcı kimliğini içeren herhangi bir veri yoktur. Çerez politikamız gereği, kullanıcıların güvenliği ve sitemizde güvenle dolaşabilmesi önceliğimizdir. Web sitemizde kullanılan 3. taraf çerez uygulamaları ve işlevleri

 

Çerez Kaynağı Kısa Açıklama Çerezlerin Görüntülendiği Yerler Çerezlerin Kullanım Amacı
Google Analytics Bu çerez site üzerindeki hareketleri inceleyen çerezdir Tüm sayfalarda Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.
Google Dönüşüm Takibi Bu çerez, kullanıcı AdWords reklamına tıkladıktan sonra çerezin bulunduğu sayfalara ulaşıp ulaşmadığını göstermektedir. Tüm sayfalarda Kullanıcıların siteyi ne şekilde kullandıkları hakkında bilgi toplayan çerezdir. Performans çerezleri özellikle sitenin en fazla kullanılan alanlarını tanımlamamıza olanak verir.
Facebook Pixel Bu çerezler kullanıcıların sayfa ve içerik yönelimini tutmaktadır. Tüm Sayfalarda Bu çerez sınıflandırma yapılarak tercihleriniz doğrultusunda reklam görmenizi sağlar

Kullanılan Çerezler

1.Zorunlu Çerezler:

2.İşlevsellik çerezleri:

3.Performans ve analiz çerezleri:

Hedefleme ve Reklam çerezleri:

Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve uygulamaları (izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

 

 • atdmt.com
  Web sitesinde ziyaretçi davranışı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, web sitesinde, reklamın alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır.
 • google.com
  Google AdWords tarafından, ziyaretçinin web sitelerinde davranışına dayanarak ziyaretçileri yeniden bir araya getirmek için kullanılır.
 • facebook.com
  Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.
 • doubleclick.net
  Bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya net reklamlar sunmak amacıyla, reklam verenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.
 • semasio.net
  İade ziyaretleri için kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder.
 • adform.net
  Aynı reklam ağını kullanan web sitelerini ziyaret ederken kullanıcının tarayıcısını tanıyan benzersiz bir kullanıcı kimliği kaydeder. Amaç, kullanıcı hareketlerini ve çeşitli reklam sağlayıcıların kullanıcı reklamlarını gösterme tekliflerini temel alarak reklamların gösterimini optimize etmektir.
 • yandex.ru
  Ziyaretçilerin web sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeder. Bu dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır.

Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, G’harmonie ‘ya başvurarak, kendileriyle ilgili,

 

 • Kişisel verileri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Rıza ve Çerez Aydınlatmasında Değişiklikler

G’harmonie, Çerez Aydınlatması ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, SİTE’de yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve SİTE’nin kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

G’harmonie, Çerez Aydınlatması hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Aydınlatma https://gharmonie.com/ adresinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.